An Giang : Chọn huyện Thoại Sơn để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
(29/06/2016 | 08:41)
(Cổng TTĐT An Giang) - Như tin đã đưa, Sáng ngày 28-6-2016 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 tại hội nghị Tỉnh ủy An Giang lần thứ tư (Khóa X), nhằm kiểm điểm đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ vững quốc phòng an ninh biên giới…