Cách làm sáng tạo địa phương đi đầu ứng dụng công nghệ cao
(29/07/2014 | 02:16)
(Cổng TTĐT AG)-Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu khẳng định: “Với những cách làm hay, linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ huyện Chợ Mới trong thời gian qua đã đưa địa phương trở thành đi đầu về phát triển một nền nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa, cơ giới hóa và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NN UD CNC)”.