Đảng bộ tỉnh An Giang vượt khó, khai thác tốt tiềm năng để phát triển bền vững
(07/10/2015 | 03:26)
(Cổng TTĐT An Giang) - Trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức,