An Giang: Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
(01/04/2015 | 11:01)
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 31/3/2015, tại Hội trường Tỉnh ủy tỉnh An Giang , Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt tỉnh An Giang.