An Giang: Lãnh đạo Tây nam Bộ thăm, chúc mừng giáng sinh
(18/12/2014 | 03:31)
(Cổng TTĐT AG)- Này 18/12, Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết, Ủy viên chuyên trách, Vụ trưởng Vụ an ninh quốc phòng, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã dẫn đầu đoàn Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đến thăm và chúc mừng Giáng sinh Toà Giám mục Long Xuyên, Nhà thờ Chành Tòa, Nhà thờ Tin Lành, tỉnh An Giang.