An Giang: Nhận bàn giao bản đồ nền hệ tọa độ VN-2000 phục vụ Dự án 513
(23/04/2014 | 02:02)
(Cổng TTĐT AG)- Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”