An toàn thông tin số: Linh hồn trong ứng dụng công nghệ thông tin
(28/05/2015 | 04:33)
(Cổng TTĐT AG)- Như chúng ta đã biết, trong thời gian qua trên phạm vi quốc tế, đã có nhiều cuộc xâm nhập, tấn công trái phép vào cơ sở hạ tầng thông tin của các quốc gia, tổ chức trên môi trường mạng qua nhiều cách thức tấn công khác nhau ...