Xây dựng Trường đại học An Giang trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao xứng tầm khu vực
(20/11/2015 | 03:34)
(Cổng TTĐT An Giang) - Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Trường đại học An Giang đã làm tròn sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, lấy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ làm hoạt động then chốt, phục vụ đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng, của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung.