Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy, thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer An Giang
(14/04/2014 | 01:16)
(Cổng TTĐT AG)- Nằm ở phía Tây Nam của tổ quốc, tỉnh An Giang không chỉ có đồng bằng mà còn nổi tiếng với vùng Thất Sơn Bảy Núi, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trong những ngày này đồng bào đã tập trung vào vui Tết Chol Thnam Thmây.