Lãnh đạo Tỉnh ủy tiếp các đoàn nhân sĩ trí thức, tôn giáo chúcTết
(09/02/2016 | 03:22)
(Cổng TTĐT An Giang)- Sáng ngày 08-02-2016 nhầm ngày mùng 01 tết Bính Thân, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,