Tỉnh ủy An Giang tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ
(02/10/2015 | 05:47)
(Cổng TTĐT An Giang)- Sáng ngày 02/ 10/ 2015, Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng để trung ương trao quyết định cán bộ.