Họp BCH tỉnh ủy An Giang lần thứ 4, nhiệm kỳ 2015-2020, khóa X: An Giang quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư
(27/06/2016 | 02:10)
(Cổng TTĐT An Giang) - Ngày 27-6, Tỉnh ủy An Giang tổ chức khai mạc hội nghị BCH Tỉnh ủy An Giang mở rộng lần thứ 4, khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) thông qua các vấn đề cơ bản trong phát triển kinh tế,văn hóa – xã hội như tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.