Quan điểm, mục tiêu, các khâu đột phá của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020
(09/10/2015 | 10:11)
(Cổng TTĐT An Giang) - Nhìn lại nhiệm kỳ 2010-2015, bên cạnh những thuận lợi cơ bản từ tiến trình đổi mới và hội nhập, An Giang cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại so với 5 năm trước;