Long Xuyên khai mạc: Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020
(30/06/2015 | 07:25)
(Cổng TTĐT AG)- Với chủ đề “ Phát huy dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xã hội để xây dựng thành phố Long Xuyên văn minh, hiện đại”.