Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thông báo Về việc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Công trình: Nhà hát tỉnh An Giang

31/08/2017

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang có kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Nhà hát tỉnh An Giang theo hình thức thi tuyển rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2016.

Qui mô công trình: 


- Nhà hát; hệ thống kỹ thuật; cơ quan quản lý nhà hát; trụ sở Trung tâm văn hóa tỉnh; trụ sở Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh; hạ tầng kỹ thuật - nhà xe: 6.500 m2.

- Cổng, hàng rào.
- Thiết bị.


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang kính mời tất cả các đơn vị tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm đến tham dự thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cho công trình nêu trên.


Các đơn vị/Cá nhân có nguyện vọng tham dự thi tuyển xin liên hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang. Địa chỉ: 14 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963.952.994, Fax: 02963.952755; Email: sovhttdl@angiang.gov.vn hoặc kimcuc2311@yahoo.com.vn để được cung cấp mẫu đơn đăng ký dự thi và sẽ cung cấp, phát một bộ hồ sơ mời thi tuyển hoàn chỉnh miễn phí tại địa chỉ nêu trên từ ngày 08/09/2017 đến hết ngày 18/09/2017 (trong giờ hành chánh).


Thời gian nộp Hồ sơ dự tuyển: Trước 17 giờ 00 phút ngày 18/09/2017 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang theo địa chỉ nêu trên.


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang kính mời các đơn vị đến tham dự tuyển./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Khánh Hiệp

các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh