Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang thông báo mời thầu Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị cấp tỉnh năm 2018

07/09/2018

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang (bên mời thầu) kính mời các Công ty trong và ngoài tỉnh có đủ điều kiện về năng lực và kinh nghiệm tham dự đấu thầu gói thầu số 04 Mua sắm thiết bị thuộc kế hoạch Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị cấp tỉnh năm 2018.

- Quy mô gói thầu: 361 bộ máy vi tính để bàn; 15 cái máy tính xách tay; 283 cái máy in; 18 máy photocopy.   

- Nguồn vốn: Mua sắm tập trung năm 2018.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 7 giờ 30 ngày 12/9/2018 đến trước 14 giờ ngày 24/9/2018.

- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Tại Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang (Số 27 - 29 đường Huỳnh Văn Hây, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Đảm bảo dự thầu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

- Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc bảo chi.

- Thời gian đóng thầu: 14 giờ ngày 24/9/2018.

- Thời gian mở thầu: 14 giờ 15 phút ngày 24/9/2018.

- Nhân viên phụ trách bán hồ sơ mời thầu: ông Phạm Hồng Sang - số điện thoại di động 0918 594 550.


GIÁM ĐỐC

(đã ký)
Nguyễn Thiện Hữu

các tin khác
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh