Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Uỷ Ban Nhân Dân phường Mỹ Bình thông báo mời thầu Nâng cấp đường Lê Hồng Phong

20/08/2018

Tên bên mời thầu: Uỷ Ban Nhân Dân phường Mỹ Bình Địa chỉ: số 07, Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoạ/fax/email:02963.954065 Mã số thuế:1600371706

Đề nghị Báo An Giang và Trung tâm Tin học tỉnh An Giang đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp đường Lê Hồng Phong

- Loại gói thầu: Xây lắp

- Nội dung chính của gói thầu: Đầu tư nâng cấp đường đô thị tổng chiều dài tuyến: 683,40m; Cao độ thiết kế tại mép đường: ≥ + 2.81m; Chiều rộng mặt đường: 10 - 12m; Mặt đường BTN hạt nhỏ C9,5 dày 6cm, Eyc ≥ 141Mpa.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày

2. Tên dự án: Nâng cấp đường Lê Hồng Phong

3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Long Xuyên

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút  ngày 24  tháng 08 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút  ngày 04  tháng 09  năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: 07 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963.954065

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.800.000đ (Một triệu tám trăm ngàn đồng)9. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng) Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc đặc cọc bằng sec

10. Thời điểm đóng thầu:        14 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 09 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu:        14 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 09  năm 2018


    Mỹ Bình, ngày 20 tháng 08  năm 2018
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
CHỦ TỊCH
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh