Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri về thuế tài sản

10/08/2018

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 30/7/2018, Bộ Tài chính có văn bản số 9049/BTC-CST về trả lời kiến nghị của cử tri An Giang gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri đã gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV như sau:

Cử tri không đồng tình với thông tin Bộ Tài chính đề nghị đánh thuế nhà có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên khi xây dựng Luật Thuế tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong khi nhà là tài sản thiết yếu của người dân. Cử tri đề nghị cần lấy ý kiến nhân dân về vấn đề này. Có cử tri đề xuất: đối với nhà thứ nhất thì không thu thuế, chỉ thu thuế đối với nhà thứ nhất là biệt thự hay nhà cao tầng có trị giá trên 1,5 tỷ và thực hiện việc đánh thuế đối với nhà thứ 2 trở lên.

Bộ Tài chính trả lời như sau:

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết số 19- NQ/TW; Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội; Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, trong đó nêu rõ yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế đối với tài sản, đối tượng chịu thuế bao gồm cả đất và tài sản gắn liền với đất, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, xây dựng dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản và gửi lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân trong xã hội theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đây mới chỉ là dự thảo bước đầu để gửi xin ý kiến nhân dân trước khi trình Chính phủ xem xét trình Quốc hội đưa dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến tham gia về hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản trước khi gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến đóng góp nêu trên và sẽ nghiên cứu, tổng hợp để hoàn chỉnh các phương án, hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản, hạn chế đầu cơ, góp phần chống tham nhũng, lãng phí./.

    Nguyễn Linh
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh