Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang luôn chú trọng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

06/12/2017

(Cổng TTĐT AG)- Để nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận những thông tin liên quan đến các thủ tục hành chính có nhiều vấn đề pháp lý phức tạp cần để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc,
ngay từ đầu năm 2017, UBND tỉnh ban hành  Kế hoạch công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017, Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 28/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội tỉnh An Giang trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020; phối hợp với Sở Công Thương, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, chuyên đề “Doanh nghiệp với vấn đề xây dựng thương hiệu bằng quyền sở hữu trí tuệ”, với 65 người tham dự; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch hướng dẫn xử lý nợ của doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại.

An Giang luôn xem việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp là chương trình trọng điểm của tỉnh, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Do vậy, Tỉnh lấy năm 2017 làm “Năm Doanh nghiệp” để tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm Doanh nghiệp”, ngày 25/5/2017, UBND tỉnh ban hành Chương trình hoạt động “Cà phê Doanh nhân”. Qua đó, tạo cơ hội tiếp xúc nhằm rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương, là kênh đối thoại trực tiếp để lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành nắm bắt thông tin, tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh hay đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện cho lãnh đạo tỉnh ghi nhận, tiếp thu những góp ý, “hiến kế” của doanh nghiệp; lắng nghe những chia sẻ về kiến thức, tư duy và kinh nghiệm thị trường để xem xét, áp dụng vào điều hành chính sách phục vụ và hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.

Đồng thời, Ban Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang cũng công khai số điện thoại, địa chỉ email nhằm tiếp nhận những phản ánh của nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, Sở Tư pháp đã công bố và thông tin đến các doanh nghiệp tổ chức hành nghề luật sư, luật sư trên địa bàn tỉnh để các doanh nghiệp tiếp cận khi có yêu cầu.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải đáp các tình huống pháp lý cho doanh nghiệp dưới các hình thức như: Giải đáp qua điện thoại được 162 lượt doanh nghiệp (về các lĩnh vực liên quan đến pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ, bồi thường, thủ tục hành chính, xăng dầu); Giải đáp bằng văn bản được 10 ý kiến cho 04 doanh nghiệp (lĩnh vực chủ yếu liên quan đến chế độ chính sách bảo hiểm xã hội).

Ngoài ra còn giải đáp qua đối thoại trực tiếp tổ chức 03 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, có 348 người tham dự. Về tổ chức đối thoại trực tiếp, cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đối thoại hàng quý với người nộp thuế để lắng nghe các ý kiến, những thuận lợi của người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, triển khai kịp thời các chính sách, cách làm này đã nhận được sự đồng tình rất cao của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Ban Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh cũng tổ chức 40 cuộc họp với các cơ quan chuyên môn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp./.

Hải Nhu
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh