Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Thực hiện đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh

07/12/2017

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 7/12/2017, Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng trình bày tại diễn đàn kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh cho thấy:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển – xã hội năm 2017 và nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội năm 2018

Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, bước vào thực hiện nhiệm vụ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, mưa trái mùa kéo dài, sạt lở bờ sông nghiêm trọng, nguồn cát xây dựng khan hiếm, dịch bệnh gia tăng… ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân. Nhưng với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh chuyển biến tích cực, đạt mức tăng trưởng khá và cao hơn so cùng kỳ năm 2016. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh tiếp tục được đảm bảo.

Trong 21 chỉ tiêu Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 17 (chiếm 80,95% tổng chỉ tiêu), cụ thể:

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 5,11%, cao hơn mức tăng của năm 2015 (là 5,04%) và năm 2016 (là 4,47%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực và dần ổn định, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 30,90%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 14,21%; khu vực dịch vụ chiếm 53,30%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 1,60%.

Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, diện tích cây lâu năm của tỉnh, đặc biệt là diện tích cho sản phẩm tăng qua từng năm. Nhờ vậy tổng sản lượng các loại cây lâu năm tiếp tục tăng. Theo kế hoạch trong năm 2017 của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn 32/119 xã. Dự kiến đến cuối năm 2017, sẽ có 33/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã tập trung giải quyết được nhu cầu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống; nhiều giải pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp đã được triển khai thực hiện, từng bước đáp ứng với nhu cầu phát triển. 

Toàn tỉnh có 162 hợp tác xã, tăng 12,01% so với thời điểm năm 2013 và tăng 4,51% so thời điểm cuối năm 2016

Công tác quản lý và điều hành ngân sách năm 2017 đạt kết quả tốt, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ chi theo dự toán đã được bố trí; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chi đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tình hình tồn quỹ ngân sách cấp tỉnh và ngân sách các huyện, thị xã, thành phố luôn đảm bảo mức tồn quỹ để chi kịp thời cho các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách. Kết quả, tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 5.780 tỷ đồng, đạt 108,34% so dự toán năm, bằng 113,06% so cùng kỳ; có 12 khoản thu đạt và vượt dự toán. Chi ngân sách địa phương 11.715 tỷ đồng, đạt 99,81% so dự toán năm, bằng 106,73% so cùng kỳ.

Hoạt động xúc tiến, quảng bá được tổ chức với nhiều hình thức phong phú đẩy mạnh công tác truyền thông, phát triển du lịch An Giang

Công tác mời gọi thu hút đầu tư, đăng ký kinh doanh có chuyển biến tích cực với 79 dự án, gồm 03 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, 76 dự án đầu tư trong nước, so cùng kỳ số dự án tăng 36,21%. Có 715 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, về số lượng doanh nghiệp tăng 28,83% và về số vốn đăng ký tăng 38,97% so cùng kỳ.  Giải ngân vốn đầu tư xây dựng những tháng cuối năm đạt khá 96,30% so kế hoạch, cao hơn so cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ tăng trưởng khá, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 91.291 tỷ đồng, so kế hoạch đạt hơn 99% và tăng 12,82% so cùng kỳ; kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 820 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng khoảng 17% so cùng kỳ. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón 7,3 triệu lượt khách đến tham quan (tăng 12% cùng kỳ). 


Toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp gần 20.125 người, đạt tỷ lệ 80,5% kế hoạch năm; đã giải quyết việc làm cho trên 27.377 lao động (đạt 91% so với kế hoạch). Các ngành, các cấp đã tổ chức và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các dự án, chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm thực hiện, các hoạt động kiểm tra cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, qua đó đã kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách hành chính của đơn vị và nhật là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong năm 2018, tỉnh An Giang sẽ quan tâm triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang, giai đoạn 2016 – 2020.

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai các quy hoạch sản phẩm, quy hoạch vùng sản xuất và các gói hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, thị trường cho các sản phẩm. Thực hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn gắn với thực hiện các mô hình kinh tế hợp tác của HTX kiểu mới, liên kết từ cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra trong sản xuất và cung cấp các dịch vụ khác. Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị sản xuất, đổi mới mô hình quản lý để hạ giá thành, tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Tiếp tục mở rộng chương trình khuyến công, tạo việc làm khu vực nông thôn, tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến và liên kết du lịch; nâng chất lượng dịch vụ điểm đến, đảm bảo an toàn cho du khách, môi trường du lịch an toàn, thân thiện với du lịch, môi trường du lịch an toàn, thân thiện với du khách. Chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của An Giang. 

Tăng cường mời gọi đầu tư váo các khu, cụm công nghiệp ưu tiên các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động địa phương; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các công trình  khu cụm công nghiệp gắn với lợi thế vùng kinh tế trọng điểm. Rà soát các dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trên cơ sở đó có biện pháp hỗ trợ, tập trung tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện để dự án sớm triển khai. Đồng thời thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án không có khả năng triển khai thực hiện. 

Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, liên kết với các cơ sở sản xuất kinh doanh đào tạo theo nhu cầu sử dụng; tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án xuất khẩu lao động sang thị trường có thu nhập cao. Triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, người có công, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh; đồng thời rà soát cập nhật những đối tượng chính sách để thực hiện đầy đủ những quy định của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khai thác hiệu quả hội nhập quốc tế góp phần đẩy nhanh việc tế cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt là tăng cường quảng bá hình ảnh và con người, những nét văn hóa đặc sắc của An Giang với bạn bè quốc tế./.


Bài, ảnh VŨ HÙNG 
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh