Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Gia hạn Thông báo số 324/TB-UBND ngày 27/6/ 2016 về việc thu hồi đất để thực hiện công trình đường Dự Định

02/02/2018

(Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có thông báo gia hạn Thông báo số 324/TB-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện công trình đường Dự Định (đoạn từ Phùng Chí Kiên đến Công viên Ung Văn Khiêm) tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.

Theo đó, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 1.469,9 m2 tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên được xác định theo Bản trích đo địa chính, tỷ lệ 1:500 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Kế hoạch thời gian:

Từ ngày 31 tháng 01 năm 2018 đến ngày 22 tháng 02 năm 2018: Thông báo chủ trương gia hạn thông báo thu hồi đất.

Từ ngày 23 tháng 02 năm 2018 đến ngày 14 tháng 3 năm 2018 kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất.

Từ ngày 15 tháng 3 năm 2018 đến ngày 03 tháng 5 năm 2018 lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Từ ngày 04 tháng 5 năm 2018 đến ngày 04 tháng 6 năm 2018 niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Từ ngày 05 tháng 6 năm 2018 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018 trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo số 324/TB-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định./.

Thành Khởi
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh