Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Nội dung chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp lần thứ 6 khóa IX

07/12/2017

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 7/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh đã diễn ra kỳ họp lần thứ 6 khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo nội dung, chương trình của ngày làm việc đầu tiên như sau:
Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng nhân dân dân tỉnh Võ Anh Kiệt; Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Thị Thanh Hương thông báo của UBMTTQVN tỉnh về việc thông báo của UBMTTQVN tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2017.

  Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Chương trình kỳ họp

Sau đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các Sở thông qua báo cáo và các tờ trình:

* Giám đốc Sở Tài chính: thông qua báo cáo và các tờ trình về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017 phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018.

Các tờ trình về: Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2018; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2016; tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh năm 2018; ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang.

Quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang; quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh; Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh; quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh.

* Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: thông qua các tờ trình về đề nghị thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018. 

* Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: thông qua các tờ trình về: Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu. Chủ trương thực hiện cơ chế tài chính, kế hoạch trả nợ vay của Tiểu dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, An Giang.

* Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: thông qua các Tờ trình: phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2018; sửa đổi Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 (nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương và vốn thu từ xổ số kiến thiết); Quy định mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang. Sửa đổi, bổ sung Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và quy định hỗ trợ vốn đầu tư có mục tiêu cho cấp huyện được ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 03/08/2016 của HĐND tỉnh. Đề nghị thông qua quyết định chủ chương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.

* Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: thông qua các tờ trình: Đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Châu Đốc; thông qua “Quy hoạch phát triển du lịch ba xã Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh An Giang.

* Giám đốc Sở Nội vụ: thông qua các tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 08/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh; Giao số lượng người làm việc năm 2017 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

* Giám đốc Sở Xây dựng: thông qua Tờ trình về thông qua đề án “Đề nghị công nhận đô thị Tịnh Biên mở rộng, tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”. 

* Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: thông qua Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về định mức chi hỗ trợ mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Kỳ họp cũng sẽ nghe báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận tổ để tiếp tục thảo luận, đóng góp cho các văn kiện của kỳ họp và tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy Ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.


Tin, ảnh VŨ HÙNG 
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh