Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri về trợ cấp người từ 75 tuổi

14/03/2018

(CTTĐT-AG)-Ngày 27/02/2018, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có công văn số 706/ LĐTBXH-BTXH về việc trả lời kiến nghị của cử tri An Giang gửi tới kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri đã gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV như sau: “Cử tri mong muốn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 5 Nghị định sô 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội theo hướng người từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng... thì được hưởng trợ cấp hàng tháng".

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật Người cao tuổi./.

                                                                                                                                                                            Nguyễn Linh


các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh