Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dẫn cầu Cỏ Túc xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang

06/08/2018

(Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có thông báo đến các chủ chủ sử dụng dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dẫn cầu Cỏ Túc xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú.

Việc thu hồi đất để thực hiện dự án nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong khu vực, giúp người dân an toàn và thuận lợi khi lưu thông qua cầu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo đó, Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 1675,1 m2 (gồm: 1.173,8 m2 đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng và 501,3 m2 là đất giao thông, sông ngòi) tại xã Vĩnh Hậu và xã Vĩnh Trường được xác định theo Bản đồ hiện trạng, tỷ lệ 1:500 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 18 tháng 7 năm 2018.

Kế hoạch thời gian:

Từ ngày 03 tháng 8 năm 2018 đến ngày 03 tháng 9 năm 2018 Thông báo chủ trương thu hồi đất, đo đạc hiện trạng, lập bản đồ thu hồi đất khu vực dự án.

Từ ngày 04 tháng 9 năm 2018 đến ngày 03 tháng 10 năm 2018 kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất.

Từ ngày 04 tháng 10 năm 2018 đến ngày 07 tháng 12 năm 2019 lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Từ ngày 10 tháng 12 năm 2018  đến ngày 11 tháng 01 năm 2019 niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến ngày 28 tháng 02 năm 2019 trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định./.
Thành Khởi
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh