Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Trên 12 tỷ đồng thực hiện Chương trình Khuyến công năm 2018

03/04/2018

(Cổng TTĐT AG)- Huy động các nguồn lực trong tỉnh và ngoài tỉnh tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất CN-TTCN và các dịch vụ khuyến công, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đó là một trong những mục tiêu trong Chương trình Khuyến công tỉnh An Giang năm 2018 vừa được UBND phê duyệt. Tổng kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình Khuyến công năm 2018 là 12,395 tỷ đồng.

Theo đó, năm 2018 khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người, phát triển sản xuất bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện Hội nhập kinh tế quốc tế.

Thông qua Kế hoạch sẽ tổ chức đào tạo nghề và truyền nghề tiểu thủ công nghiệp cho 2500 lao động theo nhu cầu của cơ sở công nghiệp, nông thôn tử nguồn Đề àn đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh An Giang; Nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn.

Bên cạnh đó, Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất CN-TTCN, dự kiến 20 cơ sở, doanh nghiệp; Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ cung cấp thông tin, tuyên truyền; Hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế và phát triển cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công.

UBND tỉnh giao Sở Công thương hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến chính sách khuyến công theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND, Quyết định số 2211/QĐ-UBND và Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang; Tiếp tục hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ cho hoạt động khuyến công; Thực hiện các chức năng QLNN khác theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Quyết định 43/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh.

Báo An Giang, Đài Phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Sở Công thương có liên quan thực hiện các phóng sự, tin chuyên đề phục vụ cho tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Nhà nước về chính sách khuyến công, kết quả thực hiện Chương trình khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các sở, ban, ngành liên quan khác và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở công thương lồng ghép các chương trình mục tiêu với Chương trình khuyến công để triển khai thực hiện./.

Tin HY
Nguồn QĐ số 708/QĐ-UBND ngày 30/3/2018
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh