Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri về triển khai xây dựng đường cao tốc Bắc Nam

14/03/2018

(CTTĐT-AG)-Ngày 23/02/2018, Bộ Giao thông vận tải có công văn số 1812/ BGTVT-ĐTCT về việc trả lời kiến nghị của cử tri An Giang gửi tới kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri đã gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV như sau: Cử tri lo lắng việc Quốc hội vừa phê duyệt đồng ý cho Chính phủ triển khai dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tuy nhiên kinh phí đầu tư rất lớn, có 8/11 dự án thành phần triển khai theo hình thức hợp đồng BOT, trong khi đó đầu tư theo phương thức BOT thời gian qua có nhiều sai sót, hạn chế. Đề nghị Chính phủ quản lý chặt chẽ trong triển khai tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tôc Bắc - Nam phía Đông tránh thất thoát, lãng phí.

Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội). Triển khai Nghị quyết của Quốc hội, để quản lý chặt chẽ, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí và khắc phục những hạn chế của hình thức BOT trong thời gian vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đang phối hợp với các Bộ, ngành, xây dựng các cơ chế triển khai đầu tư, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua, làm cơ sở để triển khai dự án. Theo đó, tất cả các dự án là tuyến mới, không cải tạo, nâng cấp đường hiện hữu; công tác lựa chọn nhà đầu tư phải đấu thầu công khai, minh bạch; tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư; sử dụng hình thức thu phí kín để bảo đảm tính công bằng cho người sử dụng; phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dụng công trình làm cơ sở xác định giá gói thầu lựa chọn nhà đầu tư.../.

                                                              Nguyễn Linh


các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh