Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Quan tâm thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

11/09/2017

(Cổng TTĐT AG)- Trong những năm qua, Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh An Giang luôn quan tâm thực hiện Nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, HĐND các cấp tỉnh An Giang đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó phải kể đến những đóng góp quan trọng của công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thường trực HĐND các cấp nghiêm túc triển khai, quán triệt cho đại biểu HĐND về Luật tiếp công dân và các nội dung trọng tâm của của Ủy ban thường vụ Quốc hội cụ thể về trách nhiệm tiếp công dân và tổ chức việc tiếp công dân của HĐND, nhất là trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp.

Cùng với hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, HĐND các cấp còn thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong việc đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân. 

Tuy chưa đáp ứng yêu cầu của công dân khiếu kiện, nhưng phần lớn các vụ việc tồn đọng kéo dài cơ bản đã được gợi mở, tháo nút thắt. Đối với những đơn thư của công dân đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND cũng giải thích đầy đủ, hướng dẫn, nếu công dân không đồng tình thì công dân có quyền khởi kiện ra tòa án...  

Thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm trong tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thể hiện được trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, việc thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của HĐND các cấp tác động tích cực đến đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. 

Kết quả từ tháng 7/2014 đến 30/6/2017, HĐND tỉnh An Giang đã tiếp 381 lượt công dân với 235 vụ việc, trong đó đã hướng dẫn bằng văn bản 116 vụ việc, giải thích trực tiếp 86 vụ việc và chuyển 33 đơn đến cơ quan có thẩm quyền. 

Cấp huyện: tiếp 3.144 lượt công dân với 781 vụ việc khiếu nại, tố cáo 58 vụ việc, kiến nghị, phản ánh 692 vụ việc; nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu là tranh chấp đất đai, phản ảnh, chậm giải quyết,… Đã hướng dẫn bằng văn bản 665 trường hợp, hướng dẫn, giải thích trực tiếp 1.070 trường hợp đã chuyển 896 trường hợp đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đối với cấp xã: đã tiếp 11.925 lượt người với 1.604 vụ việc khiếu nại, tố cáo 23 vụ việc, 3.636 vụ việc kiến nghị, phản ánh. Đã hướng dẫn bằng văn bản 1.323 trường hợp, hướng dẫn, giải thích trực tiếp 3.456 trường hợp,  đã chuyển 666 trường hợp đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến việc các cơ quan chậm giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực hành chính, tư pháp.. . Qua tiếp công dân cho thấy, hầu hết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đều được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.  

Về tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

Cấp tỉnh, HĐND tỉnh đã tiếp nhận 528 đơn, nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực tư pháp, hành chính, khiếu nại việc chậm giải quyết khiếu nại của các cơ quan có thẩm quyền… Trong đó, số lượng đơn không đủ điều kiện xử lý (đơn nặc danh, đơn đã được giải quyết đúng quy định, đơn đã được giải thích, hướng dẫn…) là 239 đơn. Đã hướng dẫn 213 đơn, đã chuyển 76 đơn thư khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền và đã nhận được 58 văn bản phúc đáp đạt tỷ lệ 76,31%. 

Cấp huyện: Tổng số: 1.168 đơn thư. Trong đó, khiếu nại 375 đơn, tố cáo 65 đơn, kiến nghị phản ảnh 606 đơn; lĩnh vực hành chính 494 đơn, lĩnh vực tư pháp 489 đơn; đã chuyển 793 đơn nhận 764 văn bản phản hồi của các cơ quan chức năng. 

Cấp xã: Tổng số: 3.617 đơn thư. Trong đó, khiếu nại 1.526 đơn, tố cáo 28 đơn, kiến nghị, phản ảnh 1.882 đơn; lĩnh vực hành chính 1.590 đơn, lĩnh vực tư pháp 1.483 đơn; đã chuyển 1.1296 đơn nhận 707 văn bản phản hồi.

Nội dung đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân: tranh chấp đất đai, phản ảnh, yêu cầu bồi thường do vét kênh làm đường giao thông, tài sản bị thiệt hại, chậm giải quyết,… Nhìn chung, Thường trực HĐND và đại biểu HĐND cấp huyện, xã thực hiện tốt việc thông báo kết quả xử lý đơn, thư cho công dân đảm bảo đúng theo quy định. Việc thực hiện và kết quả thực hiện việc theo dõi, đôn đốc và tổ chức giám sát việc giải quyết đơn thư do Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 506 vụ việc, cấp xã là 635 vụ việc.

Bên cạnh đó, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thời gian qua được thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc trả lời, phúc đáp những văn bản chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh của các cơ quan có thẩm quyền đối với một số đơn vị vẫn còn chậm, nhưng cơ bản văn bản trả lời đều có tính thuyết phục đối với người dân và theo đúng yêu cầu của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND.

Với kết quả trên cho thấy, trách nhiệm của Ủy aban nhân dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan có liên quan đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo hầu như đã có chuyển biến tích cực. Công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với UBMTTQVN các cấp và các tổ chức đoàn thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đã được tăng cường. Đặc biệt là các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương luôn có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo do HĐND, đại biểu HĐND chuyển đến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của HĐND và đại biểu HĐND các cấp còn có một số tồn tại, hạn chế sau:

Hoạt động tiếp công dân của HĐND các cấp trong thời gian qua chủ yếu do Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND chuyên trách đảm nhiệm. Việc đôn đốc và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND một số huyện, thị xã, thành phố vì nhiều lý do khách quan chưa tổ chức được cho đại biểu tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc chỉ đạo giải quyết và giải quyết khiếu nại tố cáo, chưa nắm hết các vụ việc thuộc thẩm quyền; nhiều vụ việc đã được thẩm tra, xác minh có kết quả nhưng chậm ban hành quyết định, kết luận, văn bản giải quyết theo quy định.

Việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật ở một số vụ việc cụ thể còn chậm, chưa kịp thời dẫn đến người khiếu nại tố cáo tiếp tục gửi đơn.

Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế nêu trên là do: Đại biểu HĐND các cấp đa số là đại biểu kiêm nhiệm, tập trung làm nhiệm vụ chuyên môn nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác tiếp công dân tại địa bàn trúng cử. Một số đại biểu HĐND cấp huyện, xã và cán bộ làm công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn. Một bộ phận công dân không hiểu rõ các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các pháp luật khác có liên quan nên dẫn đến khiếu nại, tố cáo chưa đúng quy định; có trường hợp cố tình liên tục khiếu nại các quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, nhưng không đưa ra bằng chứng mới; thái độ của người khiếu nại hết sức gay gắt, nhưng thiếu nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu chứng lý làm cơ sở đối với nội dung khiếu nại.

Qua đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang kiến nghị Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm về tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri cho đại biểu Hội đồng nhân dân và cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của Văn phòng HĐND các cấp.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng tiếp công dân của HĐND, đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 759 phù hợp với Luật khiếu nại, Luật tố cáo và quy định rõ ràng hơn quyền hạn cho Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND trong tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị của công dân./.

VŨ HÙNG
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh