Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Đến năm 2025, An Giang sẽ có 35 cụm công nghiệp

13/09/2017

(Cổng TTĐT AG)- Hiện nay, trong điều kiện cầu Vàm Cống đang xây dựng và khi cầu được hoàn thành, sẽ dẫn đến gia tăng nhu cầu đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của các cở sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cũng như thu hút đầu tư, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp từ các doanh nghiệp ngoài tỉnh.
Đặc biệt là đối với các ngành, nghề quy định phải thực hiện đầu tư, sản xuất trong khu, cụm công nghiệp (CCN) tập trung.
 
Hiện Phú Tân đang tập trung mở rộng CCN Tân Trung

Do vậy, việc đầu tư, phát triển CCN hiện nay là rất cần thiết. Sở Công Thương vừa đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh cân đối nguồn vốn hỗ trợ tạo quỹ đất, qua đó thu hút doanh nghiệp đầu tư, khai thác, kinh doanh hạ tầng CCN, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh phát triển CCN nói riêng và ngành công nghiệp của tỉnh nói chung trong thời gian tới.

Theo Đề án Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; trên địa bàn tỉnh quy hoạch 35 CCN với tổng diện tích 1.340ha. Tính đến nay, 17/35 CCN được lập quy hoạch chi tiết để tạo điều kiện cho các địa phương thu hút đầu tư với tổng diện tích trên 445 ha; Trong đó, 14 CCN đã có doanh nghiệp hoạt động với tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê khoảng 200 ha, thu hút 35 doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư sản xuất kinh doanh với các lĩnh vực chủ yếu gồm chế biến thủy sản, lương thực, xay xát, lau bóng, vật liệu xây dựng,...Tổng mức đầu tư các doanh nghiệp khoảng 3.250 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 8.000 lao động.


Việc thành lập CCN được sự đồng thuận của Nhân dân và doanh nghiệp để giải quyết mặt bằng sản xuất, tách sản xuất ra khỏi khu dân cư, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, khu dân cư, tạo thêm nhiều việc làm, thu hút và giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao đời sống của người dân, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội./.

Hải Nhu
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh