Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Có 715 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

06/12/2017

(Cổng TTĐT AG)- Tính đến tháng 12/2017, toàn tỉnh có 715 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng là 3.386 tỷ đồng, về số lượng doanh nghiệp tăng 28,83% và về số vốn đăng ký tăng 38,97% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, có 18 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 733 doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, tổng số lượng doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động là 303 doanh nghiệp, trong đó có 130 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 16,07% so cùng kỳ và 173 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 30,08% so cùng kỳ. 

Qua đó, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh An Giang đến nay là 8.517 doanh nghiệp, với tổng vố đăng ký là 49.029 tỷ đồng.

Trong năm 2018, tỉnh An Giang sẽ tập trung cải cách hành chính, thực hiện Chương trình hành động của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đồng thời, duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên để xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.../.

VŨ HÙNG 
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh