Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Ban Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang đã xử lý 324 đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp

18/07/2018

(Cổng TTĐT AG)- Với quan điểm, sự thành công của doanh nghiệp cũng là sự thành công của tỉnh. An Giang luôn nhất quán áp dụng nguyên tắc bình đẳng, công bằng giữa các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nguồn lực tài chính hỗ trợ từ ngân sách, dự án đầu tư công, chính sách thuế, chính sách tín dụng, giải quyết TTHC...

Trước khi Nghị quyết 35/NQ-CP được Chính phủ ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; cấp huyện cũng đã thành lập Ban Hỗ trợ doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Mục đích nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về những khó khăn, vướng mắc; đồng thời nhằm khuyến khích sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành.

Điểm sáng là Tổ giúp việc của Ban Hỗ trợ doanh nghiệp tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo kết luận kết quả họp với doanh nghiệp ngay sau cuộc họp kết thúc để tổ chức thực hiện. Cụ thể, trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đã tiếp nhận tổng cộng 328 đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, đã xử lý đúng hạn 324 hồ sơ (đạt 98,78%), 04 hồ sơ trễ hạn (chiếm 1,22%). Từ đó, đã tạo tâm lý tin tưởng của doanh nghiệp đối với sự lãnh đạo, điều hành và kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với kiến nghị của doanh nghiệp.

Cũng trong năm 2017, tất cả các Sở, Ban, ngành tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố (trừ Công an, Quân sự, Tòa án, Viện Kiểm sát, Thanh tra tỉnh) đã tiếp nhận 1.018.320 hồ sơ của doanh nghiệp và người dân, đã xử lý đúng hạn 927.251 hồ sơ (đạt 91,06%), 105 hồ sơ trễ hạn (chiếm 0,01%), còn lại là những hồ sơ trong thời hạn xử lý.  Riêng 6 tháng đầu năm 2018, đã tiếp nhận tổng cộng 423.782 hồ sơ của doanh nghiệp và người dân, xử lý đúng hạn 395.567 hồ sơ (đạt 93,34%), có 102 hồ sơ trễ hạn (chiếm 0,02%), còn lại là những hồ sơ trong thời hạn xử lý.

An Giang cũng tăng cường công tác đối thoại, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; chú trọng xây dựng hình ảnh lãnh đạo chính quyền tỉnh An Giang năng động và sáng tạo, luôn đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp.

Có thể nói, công tác công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ liên quan trực tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân của các Sở, Ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố có tác dụng rất rõ nét đối với hoạt động của bộ máy công quyền. Qua đăng tải công khai, các cơ quan, đơn vị, cán bộ phụ trách có nỗ lực nhiều hơn trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Qua từng tháng, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt rất cao, trong khi tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn rất thấp./.

Nguồn: Báo cáo Số: 441/BC-UBND ngày 17/7/2018
Hải Nhu
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh