Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Các trường hợp người tập sự tuyển dụng theo quy định của pháp luật công chức, viên chức được hưởng 100% mức lương và phụ cấp

06/12/2017

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 4-12, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2104/UBND-TH về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người tập sự được tuyển dụng theo quy định của pháp luật công chức, viên chức.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc cho hưởng 100% mức lương và phụ cấp đối với người tập sự được tuyển dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và khoản 2 Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ- CP, như sau: 

1. Người tập sự làm việc ở miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tại tỉnh An Giang theo Danh sách được ban hành kèm theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ, Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: 

Thị xã Tân Châu, gồm các xã: Vĩnh Xương, Phú Lộc, Châu Phong.  Huyện An Phú gồm: Thị trấn Long Bình và các xã: Khánh An, Phú Hữu, Khánh Bình, Nhơn Hội, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Quốc Thái, Đa Phước, Vĩnh Trường. Thành phố Châu Đốc, gồm: phường Vĩnh Nguơn và xã Vĩnh Tế. Huyện Tịnh Biên, gồm: Các thị trấn Chi Lăng, Tịnh Biên, Nhà Bàng và các xã: Văn Giáo, An Cư, Tân Lợi, Nhơn Hưng, Núi Voi, Vĩnh Trung, An Hảo, An Nông, An Phú, Thới Sơn.  Huyện Tri Tôn, gồm: Các thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn và các xã Lạc Quới, Vĩnh Gia, An Tức, Núi Tô, Ô Lâm, Lê Trì, Cô Tô, Châu Lăng, Lương An Trà, Lương Phi. Huyện Châu Thành, gồm các xã: Cần Đăng, Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Hanh,Vĩnh Thành. Huyện Thoại Sơn: thị trấn Óc Eo. Huyện Châu Phú, gồm các xã: Khánh Hòa, Bình Mỹ. 

Trường hợp có sự thay đổi Danh sách miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang thì thực hiện theo Danh sách được phê quyệt của cấp có thẩm quyền. 

2. Người tập sự làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm.

3. Người tập sự là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để nghiên cứu, giải quyết./.

Hải Nhu
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh