Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tra cứu hồ sơ một cửa

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH

(23/02/2018)

(22/02/2018)

(12/02/2018)

(12/02/2018)

(07/02/2018)

(05/02/2018)

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN

(09/02/2018)

(08/02/2018)

(07/02/2018)

(05/02/2018)

(02/02/2018)

(30/01/2018)

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
QH XÂY DỰNG, QH ĐÔ THỊ; QH, KH SỬ DỤNG ĐẤT