Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tra cứu hồ sơ một cửa

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH

(23/11/2017)

(16/11/2017)

(15/11/2017)

(14/11/2017)

(13/11/2017)

(13/11/2017)

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN

(20/11/2017)

(14/11/2017)

(09/11/2017)

(01/11/2017)

(26/10/2017)

(23/10/2017)

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
QH XÂY DỰNG, QH ĐÔ THỊ; QH, KH SỬ DỤNG ĐẤT