Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai hỗ trợ cung cấp thông tin xác nhận liệt sĩ đối với người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày hy sinh tại Côn Đảo

14/06/2018

(Cổng TTĐT AG)- Theo ghi nhận trong Quyển sách “Nhà tù Côn Đảo – Danh sách hy sinh và từ trần giai đoạn 1930 – 1975” thì An Giang có 191 người hy sinh tại Nhà tù Côn Đảo.
Với chủ trương không bỏ sót sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đối chiếu quy định trong Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng (Pháp lệnh số 04) và các văn bản pháp luật liên quan, cho phép xác nhận liệt sĩ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh hoặc người mất tin, mất tích.

Trong thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ và thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng nêu trên. Kết quả bước  đầu rà soát, có 04 trường hợp đã được công nhận liệt sĩ và gia đình đang hưởng chế độ ưu đãi theo quy định tại An Giang, còn lại 187 trường hợp bị địch bắt tù, đày đã hy sinh tại Côn 

Đảo nhưng không có hồ sơ theo quy định nên chưa đủ cơ sở đề nghị xác nhận và trình Trung ương công nhận liệt sĩ. 

Ngày 13/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra Công văn đề nghị các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cung cấp thông tin cho ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục đề nghị xác nhận và công nhận liệt sĩ cho 187 trường hợp nêu trên, cụ thể:

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Hỗ trợ tra cứu lịch sử Đảng bộ các cấp, các giấy tờ có giá trị lịch sử, ...;

2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bảo tàng tỉnh: Hỗ trợ tra cứu danh sách quản lý, lý lịch quân nhân, lý lịch cán bộ, các giấy tờ, ghi nhận, sự kiện có giá trị lịch sử, ...; 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài PTTH: Công khai trên trang Web tỉnh, các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng về việc tìm kiếm cơ quan đơn vị, thân nhân, địa phương cư trú của 187 người theo danh sách; 

4. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã, các khóm, ấp đối với những người có nguyên quán thuộc địa bàn quản lý. Đồng thời, đưa nội dung này thông tin trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ của Tổ, Khóm, Ấp; Thường xuyên phổ biến tuyên truyền sâu rộng việc tìm kiếm thông tin liên quan trên các Đài phát thanh cấp huyện, cấp xã./.

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY ĐÃ HY SINH VÀ TỪ TRẦN TẠI NHÀ TÙ CÔN ĐẢO


Nguồn: CV số 608/UBND-KGVX ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh 
Phùng Nhung
các tin khác