Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đoàn đại biểu Quốc hội An Giang họp đoàn giám sát chuyên đề về du lịch

05/12/2017

(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 05/12/2017,Đoàn đại biểu Quốc hội An Giang họp đoàn giám sát chuyên đề về du lịch. Ông Phan Huỳnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, Trưởng đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về du lịch năm 2016 của tỉnh An Giang.

Tại buổi họp, thành viên Đoàn giám sát thảo luận phương pháp giám sát đạt hiệu quả cao và phân công thành viên đi sâu khai thác, phát hiện những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc từng lĩnh vực để giới thiệu cho đơn vị chịu sự giám sát, đồng thời đóng góp cho báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát.

Mục đích, yêu cầu giám sát của Đoàn ĐBQH nhằm xem xét các cơ chế, chính sách, những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp theo Luật du lịch số 09/QH14 ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018; giúp Ban thường vụ Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch, UBND tỉnh chỉnh đạo, điều hành việc thực hiện chương trình hành động về du lịch giai đoạn 2016-2021 và định hướng đến năm 2025 của tỉnh.

Về nội dung giám sát gồm:  Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về du lịch; công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về du lịch; Việc tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về du lịch; Tổ chức khu Du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch; Tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch; Việc cấp, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về hoạt động du lịch; Về hoạt động kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về du lịch. 

Từ ngày 12/12 đến 15/12/2017, Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát UBND thành phố Long Xuyên, Châu Đốc; huyện Thoại Sơn, Tịnh Biên và UBND tỉnh./.


VÕ PHƯỚC
các tin khác