Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp với tinh thần “trách nhiệm, cầu thị, dân chủ, quyết tâm”

13/09/2017

Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2017, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Hội nghị tập huấn trực tuyến nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.

Đ/c Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND 11 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh cùng tham dự. Tại Hội nghị đã giới thiệu tóm lược những nội dung quan trọng cũng như hướng dẫn thực hành thao tác trên Hệ thống tiếp nhận, trả lời PAKN của người dân và doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Hệ thống). Theo đó, Hệ thống được xây dựng trên các Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, số 63/2010/NĐ-CP, số 92/2017/NĐ-CP và Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.  (Một số kết quả ban đầu của Giai đoạn 1) 


Mục đích của việc xây dựng Hệ thống nhằm tạo kênh tương tác, thiết lập hệ thống thông tin thống nhất trên toàn quốc để tiếp nhận và trả lời các PAKN của người dân và doanh nghiệp đến Chính phủ.Qua đó, Hệ thống cũng góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động chính quyền các cấp. Đồng thời đây cũng là nguồn thông tin hữu ích để Chính phủ tiếp thu những sáng kiến của người dân trong việc điều chỉnh, đổi mới hoạt động công chức, công vụ và chính sách… Sau gần được một năm kênh tương tác Chính phủ với doanh nghiệp đi vào hoạt động, Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp đã tiếp nhận 1.208 ý kiến doanh nghiệp, trong đó đã giải quyết hơn 800 ý kiến. Các vấn đề doanh nghiệp phản ánh liên quan đến cấp phép thành lập doanh nghiệp, chính sách thuế, đất đai, điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu, tiếp cận tín dụng.Cũng thông qua hệ thống, các kiến nghị của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là về cơ chế, chính sách, giao dịch với các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương trực tiếp được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý trả lời doanh nghiệp. 


Phát biểu quán triệt tại Hội nghị, Đ/c Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã nhấn mạnh tinh thần “trách nhiệm, cầu thị, dân chủ, quyết tâm” trong quá trình triển khai Hệ thống tiếp nhận, trả lời PAKN của người dân và doanh nghiệp. Xem đây là công tác quan trọng tạo “bước ngoặt” trong xây dựng Chính phủ “kiến tạo, năng động”, hướng tới một “nền hành chính phục vụ và hỗ trợ người dân”. Đối với việc đơn giản hoá chế độ báo cáo, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết: chất lượng báo cáo chưa cao, còn nhiều sao chép, nhiều báo cáo trùng lặp không cần thiết... Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 để đơn giản hoá các chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước./. 

Hữu Trực

  
các tin khác