An Giang nâng cao nguồn nhân lực, hệ thống trang thiết bị đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong triển khai chính quyền điện tử
(21/10/2016 | 04:37)
(Cổng TTĐT An Giang) - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực ATANTT, ngày 21/10/2016, sở Thông tin và Truyền thông An Giang phối hợp Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức Diễn tập ứng cứu an toàn an ninh thông tin 2016 với sự tham gia của đội Ứng cứu an toàn thông tin máy tính tỉnh An Giang và các chuyên gia an ninh mạng VNISA.