Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tài liệu Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng: 16/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

 

Báo cáo chính trị

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ XI, Nhiệm Kỳ 2020 - 2025

Chương Trình Hành Động Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ XI, Nhiệm Kỳ 2020 - 2025

Phụ Lục Số Liệu Thực Hiện Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần X  (Nhiệm Kỳ 2015 - 2020)

Phụ Lục Các Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ XI  (Nhiệm Kỳ 2020 - 2025)

Phụ Lục So Sánh Các Chỉ Tiêu Chủ Yếu Của An Giang So Với Các Tỉnh Trong Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (Nhiệm Kỳ 2015 – 2020)

Báo cáo kết quả thực hiện công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (tệp pdf)

Báo cáo kết quả thực hiện công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (tệp doc)

-------

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (23/9/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (23/9/2020) (tệp pdf)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (23/9/2020) (tệp doc)