Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng: 14/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến chính thức từ tháng 7 năm 2020, ngày 09-7, UBND tỉnh ban hành công văn triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Theo đó, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, trong đó phải bố trí máy quyét văn bản (máy scan) tại nơi làm việc của công chức làm công tác chứng thực. Tiêu chuẩn máy quyét văn bản (máy scan) phải đảm bảo có “Độ phân giải tối thiểu: 200dpi”; báo cáo UBND tỉnh tiến độ triển khai việc rà soát cung cấp trang thiết bị tại Bộ phận một cửa theo Kế hoạch số 548/KH-UBND ngày 06/9/2018 về Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, bảo đảm điều kiện trang thiết bị như hạ tầng mạng, chứng thư số để triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Trường hợp chưa đáp ứng các thiết bị chứng thư số của Lãnh đạo, công chức và các cơ quan tiếp nhận, xử lý dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính (UBND xã, phường, thị trấn; Phòng tư pháp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh/thành phố). Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp và có văn bản gửi Ban Cơ yếu Chính phủ (Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin) để được cung cấp đáp ứng nhiệm vụ, công việc được giao.

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Văn phòng UBND huyện làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và Phòng tư pháp, UBND cấp xã tiến hành rà soát trang thiết bị (hạ tầng mạng, chứng thư số) đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ, công việc được giao; Cung cấp thông tin 01 công chức thuộc Văn phòng UBND huyện (đầu mối) về Văn phòng UBND tỉnh để phân quyền quản trị của cấp huyện trên Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và các phân hệ của Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Văn phòng UBND tỉnh sử dụng thiết bị chứng thư số được cấp cho UBND tỉnh hoặc Văn phòng UBND tỉnh để quản lý tài khoản quản trị chung của, đăng ký tài khoản cơ quan nhà nước trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và thông báo cho Văn phòng Chính phủ để được cấp quyền quản trị. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, quán triệt tới các cơ quan, đơn vị liên quan đặc biệt là cán bộ tư pháp, chứng thực tại UBND cấp huyện, cấp xã triển khai theo quy trình nghiệp vụ./.

Tin HY
Nguồn CV số 726/UBND-TH ngày 09/7/2020