Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Bãi bỏ quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh

31/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về: Quyết định số:61/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh

các tin khác