Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

03/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Đính kèm:

Quyết định số:25/2020/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác