Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Chính sách về tạo quỹ đất

16/08/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

1. Nhà đầu tư được tiếp cận đất đai trước khi xin chủ trương đầu tư để hạn chế tình trạng tăng giá đất.

 

Nhà đầu tư thông qua Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Sở Tài Nguyên và Môi trường để khảo sát, tiếp cận thông tin, vị trí đất đai, quy hoạch. Nếu dự án triển khai phù hợp quy hoạch hoặc định hướng điều chỉnh quy hoạch, không tác động xấu đến môi trường thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận trước đất đai bằng các hình thức thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các trường hợp khác, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trực tiếp thường trực UBND tỉnh xin ý kiến trước khi thực hiện. Sau khi có đủ quỹ đất sẽ tiến hành thủ tục đầu tư.

 

2. Nhà nước ứng vốn của doanh nghiệp để bồi thường, giải phóng mặt bằng và cam kết thời hạn bàn giao quỹ đất sạch cho doanh nghiệp triển khai các dự án thuộc trường hợp Nhà nước cho phép thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai để doanh nghiệp có quỹ đất sạch triển khai dự án. Toàn bộ số tiền doanh nghiệp ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được cấn trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định.

 

3. Hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, tiếp cận với người dân để thuê lại đất nông nghiệp triển khai dự án nông nghiệp quy mô lớn. Đồng thời có chính sách hỗ trợ tiền thuê đất một số năm đầu, sau đó doanh nghiệp trả lại hàng năm để khuyến khích các dự án nông nghiệp công nghệ cao có tính chất quan trọng, đòn bẩy trong phát triển nông nghiệp của tỉnh.

 

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất hợp tác với doanh nghiệp triển khai việc tạo quỹ đất dự trữ kêu gọi đầu tư.

 

5. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai trước các dự án có sử dụng đất trồng lúa đã được quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa, sau đó sẽ đăng ký bổ sung thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

các tin khác