Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thông cáo báo chí Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh đất nước sau 75 năm giành được độc lập, gần 35 năm đổi mới, với nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được tổ chức trên cơ sở kết quả thành công của đại hội 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

1. Về thời gian tổ chức Đại hội

Thời gian tiến hành Đại hội trong 2,5 ngày, từ ngày 23/9/2020 đến ngày 25/9/2020.

- Phiên trù bị: Ngày 23/9/2020 (thứ tư).

- Phiên khai mạc: Ngày 24/9/2020 (thứ năm).

- Phiên bế mạc: Ngày 25/9/2020 (thứ sáu).

* Phiên khai mạc và bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội

Hội trường tỉnh An Giang (số 01, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

3. Số lượng đại biểu dự Đại hội

- Đại biểu chính thức: 350 đại biểu, trong đó có 44 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hành khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 306 đại biểu được bầu từ đại hội của 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. 

- Đại biểu khách mời dự kiến: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ; ban; ngành Trung ương; cán bộ lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy các khóa.

4. Chương trình Đại hội

- Chương trình Đại hội phiên trù bị.

- Chương trình Đại hội phiên chính thức.

5. Nhiệm vụ của Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cũng như nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xem xét, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, là động lực cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân An Giang phát huy đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu đưa Tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. 

6. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020

An Giang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh gặp nhiều tác động từ tình hình chính trị, kinh tế thế giới; trong nước, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở, dịch bệnh diễn biến khó lường... Nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân An Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Kinh tế tăng trưởng qua từng năm, phù hợp với nguồn lực của địa phương . Nét nổi bật là tỉnh đã luôn suy nghĩ tìm ra giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư, nhất là về cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích tập trung đất đai, mời gọi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bước đầu hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhà đầu tư, giải quyết bài toán giữa sản xuất - chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ; thu hút một số doanh nghiệp lớn đăng ký đầu tư lĩnh vực bất động sản, thương mại dịch vụ, công nghiệp năng lượng tái tạo. Thực hiện đồng bộ việc nâng cấp, chỉnh trang đô thị trung tâm với xây dựng nông thôn mới vượt tiến độ đề ra. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng (tăng 16 triệu đồng so năm 2015).

Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tỉnh lồng ghép nhiều nguồn lực, đặc biệt là huy động nguồn lực xã hội chăm lo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu về xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%, giảm bình quân 1,5%/năm. Chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo được nâng lên . Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh (nhất là dịch COVID-19) được tập trung chăm lo. Công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm thực hiện; có giải pháp khắc phục kịp thời các vùng bị sạt lở và chăm lo ổn định cuộc sống Nhân dân.

Công tác quân sự, quốc phòng được quan tâm thường xuyên. An ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được mở rộng cả về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến trên nhiều mặt, góp phần nâng cao lòng tin trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong đó, việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã ghi nhận hàng ngàn tấm gương tiêu biểu trên mọi lĩnh vực; nhiều công trình có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được khởi công, khánh thành, tạo nên khí thế mới trước thềm Đại hội.

Những thành quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu đạt được nhiệm kỳ qua rất đáng trân trọng, là kết tinh của truyền thống đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng với niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, là những tiền đề quan trọng cho giai đoạn tiếp theo. 

7. Các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Kết quả thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Với chủ đề: 

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC,
KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ
VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, DÂN CHỦ, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG AN NINH;
KHAI THÁC TỐT LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG, TẠO ĐỘNG LỰC MỚI
ĐỂ ĐẾN NĂM 2025 KINH TẾ AN GIANG THUỘC NHÓM ĐẦU
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
VÀ ĐẠT MỨC TRUNG BÌNH CẢ NƯỚC


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là Đại hội “Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống đoàn kết, khơi dậy khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng, phát triển tỉnh An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Tải về: Thông cáo báo chí Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025


TỈNH ỦY AN GIANG

 

 

 

các tin khác