Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Hỗ trợ đào tạo lao động

16/08/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án “Đào tạo lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh An Giang” tại Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 09/11/2017, trong đó doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề nghiệp nếu có tham gia, phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo nghề nghiệp cho người lao động. Kinh phí hỗ trợ tương ứng với phần việc phối hợp, tham gia của doanh nghiệp và do 02 bên (doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp) thỏa thuận được thể hiện qua hợp đồng và có ý kiến thống nhất của cơ quan chức năng quản lý nhà nước về đào tạo nghề nghiệp.

các tin khác