Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh

30/03/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 29/3/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang”, do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì;
Responsive image

  TS. Nguyễn Hữu Đặng chủ nhiệm; Đề tài được thực hiện 18 tháng (từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2017).

Hội đồng do ThS. Lâm Quang Thi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch; ThS. Tầng Phú An – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Phó Chủ tịch; cùng các thành viên khác đến từ Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Tịnh Biên, Hội Nông dân An Giang, Văn phòng UBND tỉnh An Giang và Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.

Đề tài được thực hiện 18 tháng (từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2017) do TS. Nguyễn Hữu Đặng chủ nhiệm, Trường Đại học Cần Thơ chủ trì, với 05 nội dung chính là:

1. Một số lý luận cơ bản về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp;

2. Đánh giá thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tịnh Biên;

3. Định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tịnh Biên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

4. Các giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tịnh Biên;

5. Phát hiện, lựa chọn và đề xuất phương án hoàn thiện mô hình điểm phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương hiệu quả.

Sản phẩm đề tài gồm: 16 chuyên đề, báo cáo kết quả điều tra, báo cáo tổng kết đề tài; Đề xuất các mô hình điểm mang tính ứng dụng cao; Tài liệu hội thảo; 04 bài báo khoa học (01 bài quốc tế và 03 bài trong nước) và đào tạo 01 thạc sĩ và 5 đại học.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các mô hình chuyên màu và lúa màu kết hợp cho giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế cao hơn các mô hình chuyên lúa; phân tích đa mục tiêu cho thấy các vùng đất lúa 3 vụ và lúa màu có tiềm năng chuyển đổi thành các mô hình kết hợp lúa màu và chuyên màu nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất; đất vườn tạp và lúa 1 vụ còn nhiều là tiềm năng phát triển các mô hình cây ăn trái kết hợp du lịch; do địa hình đa dạng, thổ nhưỡng và điều kiện thủy lợi khác nhau. Do vậy, cần duy trì sự phân vùng sản xuất đa dạng nhằm phát huy tiềm năng của từng vùng; giải pháp thủy lợi và kỹ thuật sản xuất là các giải pháp trọng tâm để chuyển đổi cơ cấu sản xuất của huyện trong thời gian tới.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo kết quả thực hiện, các thành viên Hội đồng thống nhất đánh giá nghiệm thu kết quả xếp loại khá.

Kết quả nghiên cứu sau khi quyết định nghiệm thu chính thức sẽ chuyển giao cho Đơn vị tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu là Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Tịnh Biên, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tịnh Biên và các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu, triển khai ứng dụng và nhân rộng./.

Tiếp Thu

các tin khác