Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phát triển nuôi cá sặc rằn ở huyện An Phú, tỉnh An Giang

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

Xây dựng 03 mô hình ương cá giống diện tích 0,8 ha sản lượng 01 triệu con/ha; 5 mô hình nuôi thương phẩm sản lượng 26 tấn/ha.

Nội dung:

1. Chọn hộ tham gia dự án

2. Tập huấn kỹ thuật SS nhân tạo; ương giống.

3. Xây dựng mô hình ương giống

4. Tập huấn kỹ thuật nuôi thương phẩm

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2011 - 2013.

Đơn vị: Phòng NN&PTNT huyện An Phú

Chủ nhiệm: KS. Trương Chí Thông

Đơn vị nhận chuyển giao: Các hộ nuôi 

 

các tin khác