Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở “Đánh giá hiệu quả các biện pháp giảm tổn thất trước và trong thu hoạch lúa vụ Hè Thu năm 2017 tại An Giang”

17/04/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 12/4/2018, tại phòng họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cơ sở “Đánh giá hiệu quả các biện pháp giảm tổn thất trước và trong thu hoạch lúa vụ Hè Thu năm 2017 tại An Giang” do ThS. Nguyễn Minh Trang làm chủ nhiệm và Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi làm chủ trì.
Responsive image
 

Hội đồng do ThS. Nguyễn Sĩ Lâm – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt & BVTV, Chi cục Phát triển nông thôn, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Mục tiêu nghiên cứu nhằm vào xác định tổn thất năng suất và lượng rơi vãi trước trong thu hoạch lúa để đề xuất một số giải pháp giảm thiểu thích hợp. Các thí nghiệm được bố trí trong vụ Hè Thu 2017, trên 02 giống OM5451 và OM6976 tập trung vào đánh giá ảnh hưởng của kỹ thuật canh tác đến tổn thất năng suất lúa (trên nền đối chứng chỉ áp dụng 1P5G, NT1 áp dụng 1P5G + canxi, NT2: áp dụng 1P5G + silic, NT3 áp dụng 1P5G + canxi + silic)  và xác định lượng rơi vãi tương ứng ở các tốc độ máy gặt đập liên hợp nhanh chậm khác nhau (Chậm 2.86 giờ/ha, Bình thường 2.5 giờ ha và Nhanh 2 giờ/ha) và gặt tay.

Kết quả khảo sát tổn thất năng suất lúa do kỹ thuật canh tác cho thấy tại huyện Tri Tôn: tỉ lệ đổ ngã ở các ruộng 1P5G có hay không có bổ sung canxi hoặc silic riêng rẽ hay kết hợp đều ở mức thấp (0 – 5%) và không khác biệt nhau, trong khi năng suất thực tế có khác biệt có ý nghĩa, cao nhất là 6.32 tấn/ha ở NT3 so với ruộng đối chứng chỉ áp dụng 1P5G (5.54 tấn/ha). Tại huyện Chợ Mới, tỉ lệ đổ ngã ở các ruộng thí nghiệm có sự khác biệt khi điều kiện canh tác bất lợi (đất trũng, thoát nước kém), NT3 có có tỉ lệ đổ ngã thấp nhất (12.5%) so với đối chứng có tỉ lệ đổ ngã cao nhất (35%). Tuy nhiên, năng suất thực tế giữa các nghiệm thức không có sự khác biệt có ý nghĩa mặc dù NT3 đạt cao nhất 5.78 tấn/ha so với đối chứng thấp nhất 5.39 tấn/ha.

Đánh giá lượng rơi vãi tương ứng các tốc độ máy gặt đập liên hợp khác nhau và gặt tay chỉ ra xu hướng chung rằng trong điều kiện ruộng không đổ ngã hoặc đổ ngã không đáng kể (0 – 2.5%), gặt ở tốc độ máy nhanh và gặt tay đều gây lượng rơi vãi cao nhất, khác biệt có ý nghĩa so với gặt ở tốc độ máy bình thường. Tại Tri Tôn, gặt ở tốc độ máy nhanh gây hao hụt nhiều nhất 330kg và hao hụt ở gặt tay là 281kg. Tại Chợ Mới, lượng rơi vãi do gặt ở tốc độ máy nhanh và gặt tay lần lượt là 347kg và 278kg. Tuy nhiên, ở ruộng có tỉ lệ đổ ngã cao (35%), lượng rơi vãi trong thu hoạch là nhiều hơn (cao nhất là gặt tay 558kg, kế đến là gặt ở tốc độ máy nhanh 483kg).

Từ kết quả nghiên cứu rút ra rằng sản xuất lúa áp dụng 1P5G có bổ sung canxi và silic kết hợp và thu hoạch bằng máy gặp đập liên hợp ở tốc độ 20 phút/1.000m2 giúp hạn chế tốt tổn thất năng suất và lượng lúa rơi vãi khi thu hoạch.

Sau khi nghe chủ nhiệm trình bày kết quả thực hiện, Hội đồng đánh giá cao kết quả này sẽ bổ sung cho số liệu nghiên cứu và quản lý của ngành nông nghiệp trong thời gian tới nhằm làm giảm tổn thất sau thu hoạch cho bà con nông dân. Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất nghiệm thu nhiệm vụ đạt loại khá. Ngoài ra, chủ nhiệm nhiệm vụ cần phải hoàn chỉnh và bổ sung thêm những ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng để làm rõ cho kết quả thực nhiệm, đồng thời tiến hành các thủ tục thanh quyết toán với Sở KH&CN.


Tiếp Thu

các tin khác