Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Số TTHC, VBQPPL được công bố, công khai tại địa phương

05/10/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
Kỳ báo cáo: Quý III năm 2018 (Từ ngày 16 tháng 6 năm 2018 đến ngày 15 tháng 9 năm 2018)

Tệp đính kèm: Số TTHC, VBQPPL được công bố, công khai tại địa phương

 

các tin khác