Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo hướng VIETGAP tại Long Xuyên tỉnh An Giang

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

Phát triển vùng sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP diện tích 05 ha.

Nội dung:

1. Lựa chọn, chứng nhận vùng sản xuất đủ điều kiện SX

2. Đào tạo kỹ thuật viên và tập huấn cho nông dân

3. Xây dựng mô hình trình diễn

4. Hội thảo; Báo cáo kết quả

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2012 - 2014.

Đơn vị: Trạm Bảo vệ thực vật TP.Long Xuyên

Chủ nhiệm: Ks. Nguyễn Thanh Sơn

Đơn vị nhận chuyển giao: 

 

các tin khác