Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

17/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Tại kỳ họp lần thứ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân dân tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Responsive image

Kết quả, căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính thì xã Vĩnh Bình đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của thị trấn.

Việc thành lập thị trấn Vĩnh Bình sã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác lập cơ sở pháp lý và khoa học để quản lý đất đai, quản lý sự phát triển đô thị và môi trường. Thành lập thị trấn sẽ tạo tiền đề và định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình hiện đại hóa về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển thương mại, dịch vụ trên hiện trạng sẵn có của khu quy hoạch thị trấn Vĩnh Bình; từng bước nâng cao công tác quản lý, giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người dân theo quy định, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương. 

Qua đó, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định./.

Tin, ảnh VŨ HÙNG 

các tin khác