Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Bộ Y tế trả lời ý kiến cử tri về mua bảo hiểm y tế cho hộ gia đình

08/04/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Cử tri An Giang có ý kiến gửi tới sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV nội dung:

Theo quy định mua bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ giảm từ 30%-50% đối với người thứ hai trở đi, tuy nhiên đối với 01 hộ trong gia đình có 04 thành viên trong đó: 01 người hưởng bảo trợ xã hội, 01 người là cán bộ, công chức, 01 người đang đi học, khi người thứ 04 tham gia không được giảm, lại phải đóng mức người đầu tiên. Như vậy gây khó khăn cho công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét mở rộng thêm quy định đối với người tham gia từ thứ 04 trở lên, khi tham gia bảo hiểm y tế đóng với mức giảm theo hộ gia đình.

Ngày 17/02/2021, Bộ Y tế có văn bản số 987/BYT-VPB1 trả lời ý kiến của cử tri An Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV như sau:

Luật Bảo hiểm y tế đã quy định bảo hiểm y tế mang tính xã hội, các đối tượng tham gia bắt buộc theo Luật định, có sự chia sẻ giữa các đối tượng tham gia, nhà nước hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần mức đóng đối với nhóm ưu đãi xã hội, người nghèo, dân tộc thiểu số, đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Quyền lợi bảo hiểm y tế về cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia. Tại Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế và Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể mức đóng và trách nhiệm đóng của các đối tượng, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế.

 Bộ Y tế tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét đưa vào nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định trong thời gian tới./.

Nguyễn Linh
các tin khác