Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Châu Thành phát huy lợi thế - tiềm năng, đột phá phát triển

30/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Với sự đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật cao trong Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế của địa phương, kinh tế - xã hội (KT – XH) huyện Châu Thành (An Giang) trong nhiệm kỳ qua đã có sự bứt phá, phát triển, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Kết quả trên tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025…
Responsive image

Quang cảnh đại hội

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI được triển khai thực hiện trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện nhà đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm nỗ lực phấn đấu vượt qua thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Đến nay, huyện Châu Thành đã thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu so Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI đề ra, đưa kinh tế huyện tiếp tục phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất (GO) giá SS 2010 thực hiện trong cả nhiệm kỳ trên 48.055 tỷ đồng (105,15% so Nghị quyết)… “Những thành tựu đạt được thể hiện sự nỗ lực, thống nhất, đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định sự đúng đắn trong định hướng phát triển và tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và chính quyền huyện Châu Thành…” - ông Lê Phước Dũng nhấn mạnh.

Responsive image

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương tặng bức trướng chúc mừng đại hội, với nội dung: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”

Huyện Châu Thành triển khai thực hiện nhiều giải pháp khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch. Đồng thời, tập trung các giải pháp cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nguồn lao động có tay nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh… nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khi lựa chọn Châu Thành là điểm đến đầu tư.

Với thế mạnh sản xuất nông nghiệp, nhiệm kỳ qua, huyện từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Huyện tập trung rà soát, cơ cấu lại sản xuất, tích cực vận động nông dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, vườn tạp sang trồng cây ăn trái và các loại rau màu an toàn, chất lượng, có tính cạnh tranh cao. Ngoài ra, khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất mời gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, nhân rộng các mô hình có tiềm năng phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là thực hiện chuỗi liên kết sản xuất…. góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân.

Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm được triển khai tích cực. năm năm qua, huyện đã chuyển đổi gần 1.908 ha đất vườn tạp và đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và rau màu (rau màu trên 1.323ha và cây ăn trái trên 585ha). Nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân được triển khai, diện tích bao tiêu chiếm 10,16%/tổng diện tích sản xuất, tăng 2,4% so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất canh tác (theo giá hiện hành) đạt 205 triệu đồng, tăng 94 triệu đồng so nhiệm kỳ trước.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được thực hiện ngày càng chặt chẽ, sâu rộng phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị, phát huy tiềm lực, nội lực của nhân dân. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống người dân, diện mạo nông thôn càng thêm khởi sắc. Đến nay, huyện Châu Thành có 5/12 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa và An Hòa; bình quân đạt 14/19 tiêu chí/xã; 41/49 chỉ tiêu/xã và không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Phước Dũng xác định: “Xây dựng NTM là một việc thiết thực, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của toàn dân. Nhờ xây dựng NTM, hệ thống giao thông từng bước được hoàn chỉnh, đời sống của người dân theo đó được nâng lên rõ rệt, dân trí được nâng cao. Huyện Châu Thành nỗ lực, ra sức thi đua, quyết tâm đạt chuẩn “Huyện NTM” vào năm 2025, nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, tạo sự chuyển biến mọi mặt của khu vực nông thôn”. 

Ông Lê Phước Dũng nhấn mạnh: chặng đường 5 năm tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành đã xác định 3 khâu đột phá và đề ra 15 chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện. Để thực hiện được nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Châu Thành tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng NTM. Trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp làm nền tảng, gắn với quy hoạch lại vùng sản xuất, vùng chuyên canh theo tiêu chuẩn chất lượng, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo cơ sở phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch. Đồng thời, khơi dậy, phát huy làng nghề, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm đặc trưng và tiềm năng của địa phương.

Huyện Châu Thành chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có tay nghề và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kêu gọi đầu tư; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất trong nhân dân; huy động nguồn lực đầu tư, phát triển, nhất là nguồn lực xã hội hóa, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển bền vững; đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hộị. Đặc biệt, ra sức thi đua phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Châu Thành đạt chuẩn “Huyện NTM” và có nền kinh tế phát triển bền vững…/.

Trung Hiếu

các tin khác