Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021

25/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 18/01/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành thông báo lịch tiếp công dân năm 2021, như sau:

Thời gian tiếp công dân:

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ mỗi tháng hai lần vào ngày 15 và 30 của tháng (nếu trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ, ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp).

Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ và buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (địa chỉ: số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thường trực Hội đồng nhân dân đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí thời gian, đảm bảo các điều kiện phục vụ tiếp công dân, cử cán bộ tiếp công dân cùng Thường trực Hội đông nhân dân tỉnh, niêm yết Lịch tiếp công dân tại trụ sở cơ quan, đồng thời đăng tải trên Công thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đông nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dân được biết./.

           Vũ Hùng

các tin khác