UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2014
(01/10/2014 | 08:00)
(Cổng TTĐT AG)- Sáng 30/9/2014, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức kỳ họp đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2014. Ông Vương Bình Thạnh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.