AN GIANG : Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
(21/04/2014 | 02:22)
(Cổng TTĐT AG)- Sáng 18/4/2014, tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 23-KH/TU của /Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.