Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

 

Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hến máu tình nguyện "Hành trình Đỏ" - Tôn vinh Người hiếu máu tiêu biểu năm 2022

 

Ban hành Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021 - 2022 tỉnh An Giang

 

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022

 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025

 

Công nhận xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2021

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc ...

 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang

 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban TĐKT trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang

 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang

 

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang

 

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh An Giang

 

Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022

 

Phê duyệt đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.