Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành,bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực PCTNXH

 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

 

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

 

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Công bố Danh mục TTHC được thay thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022)

 

Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

 

Kế hoạch tổ chức hoạt động Sinh hoạt hè năm 2022

 

Đính chính Danh mục sách giáo khoa lớp 10 ban hành kèm theo Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 21/4/2022

 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

 

Chuyển đổi mô hình hoạt động từ ấp thành khóm thuộc thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

 

Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022

 

Ban hành Chương trình An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Chuyển đổi mô hình hoạt động từ ấp thành khóm thuộc thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh trực thuộc Sở VHTTDL AG

 

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

 

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ 2022 - 2025

 

Nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (khóa học 2023 - 2026) trên địa bàn tỉnh An Giang

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.